Välkommen till         

 

Hästens Träcklabb     

                                                             

Lilla Träcklabbet på Stall Grågård 

               

Jag tar emot hästträck för analysering här på Stall Grågård. Hästens endoparasiter(invärtesparasiter) har intresserat mig i många år.

För räkning av blodmaskarna används samma kvantitativa metod med McMaster kammare som de flesta andra labb använder vilken ger ett svar i EPG(egg per gram). 

Då resistens mot anthelmintika(avmaskningsmedel) är ett växande problem kräver det att vi använder medeln restriktivt och bara när det är befogat.

Träckproven är en viktig del i arbetet med att få maskkontroll. De kan hjälpa oss att urskilja individer som behöver avmaskas istället för att som tidigare avmaska hela grupper vid bestämda tider.

Då avmaskningsmedel numera kräver ett aktuellt träckprov har vi möjlighet att fördröja resistensutvecklingen.

En allvarlig utveckling som kan ställa oss utan möjlighet att avmaska när det är som viktigast.

 

Avmaska inte i onödan! 

 

 

 

 

 

 

Basanalys individprov:

Basanalys, rutinmässig analys på den enskilda individen. EPG av blodmask,

spolmask och fölmask.

                                   

1-2 hästar           169kr/st

3-6 hästar           159kr/st

6 eller fler           149kr/st

 

Ibland syns även andra ägg i denna analysen och då står det så klart med på analysen.

 

När:

 

 • Lämplig att göra i april-maj före betessläpp(dock även hästar som inte släpps på bete).
 • Före byte till vinterhagar.
 • Före insläpp av nyanländ häst.
 • Uppföljning av avmaskningens effekt.
 • Vid misstanke om stor parasitbörda.

  

Går även göra under vintertid men kan då ge ett något missvisande lägre värde då en del av blodmaskarna gått i inhibition(vintervila) men ger ändå ett vägledande värde.

 

 

 

 

 

 

 

Basanalys samlingsprov:

Basanalysen går bra att göra som samlingsprov på upp till 3 hästar per prov.

 

Samlingsprov kan vara intressant om man har en hästgrupp som sedan tidigare visat ett lågt EPG(egg per gram) vid kontroll och om man bara vill stämma av att det fortfarande är lågt. Detta prov säger inget om fördelningen av maskarna i gruppen utan blir ett snittvärde.

Om snittvärdet har förrändrats uppåt bör inte provet ligga till grund för avmaskning då du inte vet vilken/vilka hästar som dragit upp värdet. 

                                                                   

Max 3 hästar/prov        249kr 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning av avmaskningens effekt.  

För att ta reda på om hästen bär på resistenta maskar upprepar man träckprovet 10-14 dagar efter avmaskningen. För att haft godkänd effekt ska träckprovets epg minskats med 90%. I annat fall är det inte godkänt.

 

Viktigt att det är samma labb som gör båda proven eftersom det kan finnas små skillnader i handhavande rutiner som ger något olika svar från labb till labb. Det är ju de små skillnaderna som är extra viktiga i detta prov.

                                                

149kr/st                                                    

                                                     

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

Hur gör jag?

 

 • Trä en plastpåse på handen och plocka upp två-tre färska(helst kroppsvarma) träckbollar, en påse för var häst.
 • Förslut påsen med minsta möjliga luftmängd i och märk plastpåsen med hästens namn.
 • Fyll i följesedeln(kan skrivas ut i menyn till vänster), alternativt skriv ner alla uppgifter på ett bifogat papper.
 • Träcket postas i vaderat kuvert(finns billiga på tex ÖB) senast onsdag. Eller lämnas direkt på gården måndag-onsdag, det finns en postlåda på stallgaveln vid parkeringen.
 • Skicka även ett sms till 0733-18 84 18 tex: Lämnat träckprov/Pernilla.

 

           

 

           

    

Postadress:

 

Hästens träcklabb

Enslöv Grågård 619

313 95 Åled

 

 

 

Resultat utsvaras via mail.

 

För recept på avmaskningsmedel kontakta din veterinär.

 

 

 

 

 

Betalning

 

 • Förskottsinbetalning till Plus-Giro 29452-0. Svar erhålls efter registrerad betalning.

 

 • Önskas faktura kryssas det i på följesedeln.

        Tillkommer då en exp.avg på 49kr.

 

     Betalningsvillkor fjorton dagar.

     Obetalda analyser lämnas till inkasso.

 

 

 

Alla priser är ink. moms.

 

Vi innehar F-skattsedel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Härndahl © 2013  Hästens Träcklabb

www.hastenstracklabb.se

 Maskkontroll fr.149kr